Eduskunta ja EU-asiat

EU-kampanjani avattiin Verkatehtaalla viime lauantaina ja nyt siis vähitellen kampanja pääsee kunnon vauhtiin! Avaustilaisuus oli mukava ja tunnelma hyvä. Sosialidemokaattista meppipaikkaa lähdetään Hämeeseen tosissaan tavoittelemaan!
Tilaisuuden ohjelmassa olivat minun ja Lipposen Paavon puheet, Timo Roos juonsi hauskaan tyyliinsä ja lisäksi kivaa kulttuuriohjelmaa olivat ”Aappolan pojat” ja Taru Arnkilin kaunista laulua. Tuli hyvä fiilis mennä tästä eteenpäin!

Tilaisuudessa myös julkistettiin vaaliteemani 1) sosiaalisemmasta, 2) ympäristöystävällisemmästä, 3) osaavammasta ja taloudellisesti vakaammasta sekä 4) kansalaislähtöisemmästä Euroopasta.  Erityisesti aion painottaa sosiaalisemman ja ympäristöystävällisemmän Euroopan tavoitteita sloganilla ”Muutos on mahdollinen sosiaalisempaan, ihmisläheisempään ja ympäristöystävällisempään Eurooppaan”. Palaan teemoihini myöhemmin blogissanikin tarkemmin.

Viime viikonloppuna oli myös EU:n huippukokous eli maiden päämiesten kokous, mutta siellä ei tehty varsinaisia päätöksiä, joten niistä ei nyt suurempia kerrottavia. Finanssikriisin ratkaisemisen välineet oli yksi keskeinen asialistalla ollut teemakokonaisuus luonnollisesti, mutta tuloksia tai uusia ratkaisuja ei tehty.

Jacob Söderman, joka on tukijani, ehdotti, että menisin hänen tilalleen Suureen valiokuntaan (EU-asioiden valiokunta). Lupasin miettiä asiaa, asia kiinnostaisi ja viime kauden siellä olinkin.

Toisaalta kaikissa valiokunnissakin käsitellään EU-asioita. Tällä viikolla sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on käsitelty mm. EU:n lääkepakettia, joka sisältää toimia mm. lääketurvallisuuteen, mainostamiseen luokiteltuun tuotetietojen esiin tuontiin ja mm. lääkkeiden haittavaikutuksien raportointiin liittyen.

Samoin EU:n elinluovutuksia koskevaa asiakokonaisuutta sekä mm. komission suositus työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämiseksi annettua komission suositusta on aivan viime viikkoina käsitelty.

Suomen eduskunta onkin varsin vahvasti mukana eu-asioiden käsittelyssä, mikä on poikkeuksellisen hyvä järjestelmä kansainvälisestikin vertaillen. Kukin valiokunta käsittelee oman sektorinsa EU-asioita ns. U ja E-asioina ja lakimuutoksina, jotka pohjautuvat EU-direktiiveihin. Nuo ns. U-asiat ovat sellaisia asioita, joista päätetään Euroopan unionissa ja jotka muutoin olisivat eduskunnan toimivaltaa. Näitä ovat mm. komission ehdotukset asetuksiksi ja direktiiveiksi sekä komission ehdotus vuotuiseksi budjetiksi ja sopimukset EU:n ja kolmansien maiden välillä.

Muut EU-asiat ovat noita E-asioita, jotka eivät taas muodollisesti kuulu eduskunnan toimivaltaan, mutta joilla on merkitystä ja siten kuuluvat eduskunnan tiedonsaantioikeuden piiriin. Näitä ovat mm. sellaiset direktiivi- ja asetusehdotukset, joiden katsotaan Suomessa olevan suoranaisia lainsäädäntöasioita, sekä erilaiset EU:n toimielinten ohjelmat ja lainsäädäntöhankkeita käsittelevät asiakirjat, kuten komission tiedonannot.

Suuri valiokunta vetää yhteen valiokuntien lausuntojen pohjalta kannat käsittelyssä oleviin asioihin ja käyttää eduskunnan valtaa näissä asioissa. Suuri valiokunta myös kuulee ministereitä ennen ministerineuvoston kokouksia sekä muodostaa Suomen kannan erilaisiin asioihin. Ulkoasianvaliokunta vastaa ulko- ja turvallisuuspoliittista kannoista.

Suomalaisessa järjestelmässä kansanedustajat ovat vahvasti mukana näiden asioiden käsittelyssä ja siten demokratia toimii hyvin. Eduskunnallakin on tosiasialliset mahdollisuudet vaikuttaa EU:n päätöksentekoon. Pidän tätä maamme tapaa toimia erinomaisena. Ehdotukset käsitellään siis aina suuressa valiokunnassa ja usein yhdessä tai useammassa sille lausuntonsa antavassa muussa valiokunnassa, esim. sosiaali- ja terveysvaliokunta oman sektorinsa ja ympäristövaliokunta oman sektorinsa asioissa. Esimerkiksi ympäristövaliokunnan toimialalla näitä on paljon ja usein käsittelyssä, mutta myös sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Valtioneuvoston on annettava asianomaisille valiokunnille tiedot asian käsittelystä EU:ssa. Suurelle valiokunnalle tai ulkoasianvaliokunnalle on ilmoitettava myös valtioneuvoston kanta asiassa.

Viime viikolla suuri valiokunta käsitteli kovasti puhuttaneen työaikadirektiivin ja äänesti siitä. Sdp vastusti heikennyksiä, joita työaikadirektiivi toisi ja esitti vastalauseen valiokunnassa.Hallituspuolueet pysyivät kannassaan, vaikka myös hallituspuolueen mepit ovat Brysselissä suhtautuneet asiaan kriittisesti. EU-asioissa, kuten kaikissa asioissa on eroja puolueiden välillä.

Tänä keväänä suureen saliin eli täysistuntoonkin on tulossa mm. EU-politiikan selonteko käsittelyyn, jossa määritellään Suomen EU-politiikkaa. Tämä on hyvä, jotta EU-asioita olisi myös täysistunnoissa vahvasti esillä.

Meillä oli puoluevaltuuston kokous keskiviikkona, jossa esiteltiin ehdokkaat. Meillä on tulossa mukava monipuolinen lista ja tuntui tosi kivalta kuulua siihen poppooseen! Erilaisia, eri tavalla hyviä ehdokkaita kaikki. Yhteishenkikin oli oikein mukava! Eilen oli puoleen vaaliklinikka nykyisten meppien kanssa puoluetoimistolla. Kaikki vaikuttaa olevan hyvällä mallillaan eli ei muuta kuin vaalityö käyntiin!   

Nettisivuni aukesivat viime lauantaina ja ne löytyvät osoitteesta: www.satutaiveaho.eu. Sieltä löytyy lisää teemoistani yms. Käythän kurkkaamassa!

 

2 kommenttia artikkeliin “Eduskunta ja EU-asiat”
 1. avatar vainio marjaliisa sanoo:

  Satu Taiveahon vaaliteemat ovat tavallista kansalaista koskettavia . Meistä suomalaisista jokainen on myös Eu kansalainen ja me tarvitsemme yhteyden Brysseliin. Ympäristöasioissa konkreettisena hankkeena toivon Itämeren maiden välistä yhteistyötä tämän ainutlaatuisen sisämaameren
  kunnon parantamiseksi ja se onnistunee Eun sosiaalisen siiven
  kautta, sillä konservatiivisen siiven toiminta perustunee suurelta
  osin koviin taloudellisiin arvoihin.

 2. avatar Nimetön sanoo:

   

Jätä kommentti

css.php